Det er den adressen du hadde 30. juni 2019 som avgjør hvilken kommune du tilhører til dette valget.
Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. Der står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstid i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet.

Fra 15. juli kan du sjekke manntallet på følgende steder i nye Namsos kommune:

  • Biblioteket Namsos
  • Biblioteket Namdalseid
  • Servicekontoret Jøa
  • Lundstua (delmanntall for kretsen Salsnes/Lund)
  • Nerbutikken, Statland (delmanntall for kretsen Statland)

Hvis du finner feil eller mangler i manntallet kan du klage. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klage sendes til Valgstyret i nye Namsos kommune, postboks 333, 7801 Namsos