Statens pris for attraktivt sted skal deles ut for første gang i juni 2012. Alle kan komme med forslag til hva som er Norges mest attraktive sted.
 

Prisen skal hedre dem som gjør det lille ekstra for å skape attraktive steder, og formålet med kåringen er å fremheve og hedre kommuner og/eller andre aktører som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted for å bo, arbeide, drive næring og besøke.

Kåringen skal løfte fram forbilder som kan inspirere andre til innsats. Vinneren mottar 250 000 kroner som skal gå til fortsatt utvikling av stedet.

Prisen kan gis til en kommune og/eller andre aktører som har involvert offentlige, private og frivillige krefter på en måte som har gjort stedet til et bedre sted å leve gjennom god utforming av de fysiske omgivelser. Tiltakene skal ha bidratt til å øke stedets attraktivitet og folks opplevelse av trivsel, tilhørighet og stolthet for stedet.

 Les mer på Fylkeskommunen sine sider!