Riving gamle brannstasjon

Status riving av bygninger i CG23

Namsos kommune nærmer seg slutten på rivinga av bygningene ved gamle brannstasjon. Tomta CG23 vil være ferdig sanert i løpet av september og blir da på kort sikt,èn midlertidig kommunal parkerings plass med dekke av grus.

Det er under saneringa funnet forurensing i massene rundt bygningene, samt lettere forurensing i den nedknuste betongmassene. Massene i grunn må kjøres bort til godkjent deponi, mens de nedknuste betongmassene kan gjenbrukes i andre frilufts anlegg i kommunen. Bråten har anlegg som trenger disse stein ressursene - vegadkomst til alpinbakker mv. Utkjøring av masser fra CG23 forventes oppstarta i uke 37, med påfølgende innfylling av ren naturgrus. Toppdekke blir knust fjell, som valses. 

 

v/ Kommunalteknikk og eiendom

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut