Norconsult AS har på oppdrag fra Namsos kommune utarbeidet et forslag til stedsutviklingsplan for tettstedet Bangsund. Målet med stedsutviklingsplanen er å foreslå og prioritere tiltak som kan styrke stedets egenart, identitet og attraktivitet. Etter folkemøte på Bangsund 31. januar 2018 er stedsutviklingsplanen revidert etter innspill fra møte og ligger nå ute i kommunens planportal til gjennomsyn. 

Du kan i perioden fram til 26.02.18 si din mening om stedsutviklingsplanen direkte i planportalen.


Last ned planen her:
Stedsutviklingsplan datert 09.02.18