Mål og utviklingsstrategier i «Stedsutviklingsplan for Bangsund», datert 02.03.18, vedtas som førende for stedsutviklingen på Bangsund og for arbeidet med ny reguleringsplan.

 

Melding om vedtak

Stedsutviklingsplan