Stortingsvalget 2017

Valgdagen for stortingsvalget er 11. september 2017 i Namsos

Åpningstider på valgdagen:
Namsos krets, NTE Arena, kl. 09.00 - 20.00
Bangsund krets, Bangsund samfunnshus, kl. 13.00 - 19.00
Otterøy krets, Otterøy skole, kl. 13.00 - 19.00
Sørenget krets, Sørenget skole, kl. 13.00 - 19.00

Valgresultater: www.valgresultat.no

På denne siden kan du følge med på resultatene fra opptellingen av stemmene til stortings- og sametingsvalget 2017 etter hvert som de innrapporteres. Valgresultater er tilgjengelig på denne siden valgdagen 11. september 2017 kl. 21.00. 

Valgavlukke


Ofte stilte spørsmål om valg

 

Står du i manntallet?


Manntallet viser hvem som har stemmerett. Det er adressen som er registrert i folkeregisteret 30. juni 2017 som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett ved årets valg.


Hvis du har flyttet fra en kommune til en annen etter 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. På valgdagen vil din stemme bli godkjent bare hvis du stemmer i den kommunen du er manntallsført i. Du kan avgi forhåndsstemme i alle landets kommuner frem til fredag 8. september.

 

Manntallet er lagt ut til ettersyn på følgende steder:

Namsos kommune Servicetorget - hovedmanntall og samemanntall

Forhåndsstemmingen starter torsdag 10. august.

Mandag 11. september er det stortings- og sametingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. De som er manntallsførte i samemanntallet, må stemme i forhåndsstemmeperioden. Disse mottar brev med informasjon.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din
kan nå fram til rett kommune innen 12. september. Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august; Ta kontakt med din hjemkommune.

Urne og stemmeseddel

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å
forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under:

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager: 
Namsos kommune Servicetorget, Abel Margrethe Meyers gate 12

  • kl. 08.30 - kl. 15.00 fra 10. aug. og t.o.m. 8. sept. 2017
  • onsdag 6. og torsdag 7. sept. til kl. 18.00

 

2. september er det mulig å forhåndsstemme på Namsos storsenter mellom kl. 12.00 og 16.00

I tillegg er det mulighet for å stemme på:

  • Seniorhuset 29. august kl. 10.00-11.00
  • Namsos bo- og velferdssenter 29. august kl. 12.30-13.30
  • Vestre Havn bo- og velferdssenter 31. august kl. 10.00-11.00
  • Bangsund bo- og velferdssenter 31. august kl. 12.30-13.30
  • Namsos helsehus 6. september kl. 10.00-11.30
  • Sykehuset Namsos 6. september kl. 16.00-17.00

Tidspunkt blir kunngjort på den enkelte institusjon.


 

Mer informasjon

Valg i Norge på Facebook

Valg i Norge på Twitter

 

Tips en venn Skriv ut