Ordfører Arnhild kom og takket for innsatsen, og alle elevene som hadde holdt tale fikk en rose og to kinobilletter som takk.