Nyheter | Alle tjenester»Bolig og eiendom»Tekniske tjenester

Tekniske tjenester

Teknisk sjef: Ståle Ruud
Besøksadresse: Abel Margrethe Meyers gate 12
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, Namsos
Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Tekniske tjenester består av teknisk sjef og tre resultatenheter:

Byggesak, kart og oppmåling Konstituert leder Kjeld Erik Sandbakken
Namsos brann- og redningsvesen brannsjef Ståle Ruud
Namsos kommunalteknikk og eiendom leder Nils Hallvard Brørs

Besøksadresse for resultatenhetene: Carl Gulbransons gt. 4.

De tekniske tjenestene i kommunen består av både lov- og forvaltningsoppgaver, og utbyggings- og driftsoppgaver rettet mot kommunaltekniske anlegg.

Lov- og forvaltningsoppgavene består av byggesaksbehandling, kart- og oppmåling og arealplanlegging. Både privatpersoner, næringsliv og offentlige etater kontakter kommunen for bistand ved mindre og større byggeprosjekt. Namsos kommune ønsker å drive aktiv byutvikling på komunen og dens innbyggere sine premisser.

Vegskrapa på Hestmarka serviceavd.De kommunaltekniske oppgavene består av fremføring av rent vann,mottak og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall, bygging og drift av kommunale veger, plasser, parker, idrettsanlegg og friområder, samt forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen.

Snarveier: Annonser/ettersyn - Reguleringsplaner

2016-04-04

Våre tjenester følger informasjonsstandarden LOS. Det betyr at de kommunale tjenestene er knyttet opp mot såkalte emneord.

Finner du ikke emneordet du leter etter?
Vis/skjul statlige emner

Tips en venn Skriv ut