Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 Namsos kommune, sentralbord: 74 21 71 00

Dordi Helene Bruun

Styrer

dordi.bruun@namsos.kommune.no

Mobil: 477 75 961

Spillum barnehage

Telefonliste
Etternavn, fornavn Tittel Mobil

Bangsund barnehage

Bangsund barnehage 476 59 840
Ramberg, Arne Ingar Styrer 477 07 563

Bangsund bo- og velferdssenter

Hovednummer Bangsund bo- og velferdssenter 74 21 75 90
Sykepleiertelefon BBVS 909 53 323
Rødhammer, Anne Marit Avdelingsleder 906 16 243

Bangsund skole

Bangsund skole 977 47 761
SFO 977 62 655
Aasbø, Vibekke Sekretær, IT-ansvarlig 977 47 761
Aglen, Marita Spes.ped. koordinator 977 63 074
Bratberg, Arne Magnar Rektor 908 13 604
Melhus, Eva Stein Ass. rektor 977 33 767
Mjøsund, Ole Joar 977 46 693

Barnehagekontoret

Elverum, Laila Logoped 950 36 350
Hamnes, Dagrun Rådgiver 414 88 603
Hanssen, Hanne Logoped 482 42 016
Hatland, Marthe Barnehagesjef 970 47 456
Sve, Sissel Spesialpedagog 958 58 174

Barneverntjenesten i MNS

Ekspedisjon 476 65 270
Aarmo, Silje Barnevernkonsulent 477 54 467
Anderssonn, Rakel Barnevernkonsulent 482 12 203
Asbøll, Beate Barnevernskonsulent 414 51 562
Belsvik, Hanne Tiltakskonsulent 919 15 945
Bergin, Toril Barnevernkonsulent 476 54 705
Brattås, Lill Marie Due Barnevernkonsulent 476 67 043
Eriksen, Silje Barnevernkonsulent 481 86 164
Flått, Sunniva Barnevernkonsulent 976 38 083
Grande, Marthe Bjørum Barnevernkonsulent 917 09 891
Grove, Liv Irene Barnevernkonsulent 904 07 421
Hammer, Elise Barnevernkonsulent 954 07 283
Hansen, Harald Barnevernkonsulent 918 47 068
Horven, Mona Barnevernkonsulent 481 23 802
Johansen, Helene Teamleder, tiltak 915 41 643
Johansen, Jane Sekretær 477 51 378
Lagesen, Ann Karin Teamleder, omsorgsteam 950 36 160
Langøren, Tina Barnevernkonsulent 916 95 849
Lindseth, Annette Barnevernkonsulent 476 79 771
Lorentzen, Siv Elin Nestleder 476 79 342
Myrvang, Kirsti Leder MNS barnevern 995 85 828
Mæhlumsveen, Målfrid Tiltaksarbeider ute 477 50 832
Nygård Sandberg, Lise Barnevernkonsulent 476 74 232
Nysæter, Heidi Hatland Tiltakskonsulent 476 04 622
Refsnes, Tone Magni Barnevernkonsulent 482 50 269
Sandnes, Kristin Barnevernkonsulent 476 87 323
Skorstad, Anja Barnevernkonsulent 976 97 196
Strand, Annikken Barnevernkonsulent 904 76 692
Teskeredciz, Lejla Sekretær 951 38 370
Ugset, Tore Kontorsjef 915 53 321
Vada, Inger-Kristine Barnevernkonsulent 902 73 191
Årsandøy, Hilde Holm Barnevernskonsulent 907 19 552

Biblioteket

Biblioteket 979 73 770
Bråteng, Charlotte Barnebibliotekar 979 73 770
Devik, Beathe Assistent 979 73 770
Høglo, Maj Bibliotekar 979 73 770
Pedersen, Brit Randi Sæther Biblioteksjef 481 94 533

Boligkontor

Haarberg, Svein Arne Konsulent 907 91 834
Hårstadstrand, Ronny Avdelingsleder 905 48 248
Krogstad, Carita Boveileder 469 35 253
Wold, Lisbeth Fagansvarlig Boligkontor 909 76 028

Brann og redningstjenesten

110, Nord-Trøndelag 74 22 60 40
Brannstasjon, Namsos 74 22 60 40
Brøndbo, Morten Alarmsentraloperatør 415 56 892
Ditløv, Dag Kåre Alarmsentraloperatør 938 77 100
Dølvik, Torkild Feier 907 74 308
Finseth, Svein Åge Avd.l. Beredskap/IUA varabrannsjef 907 55 079
Fjærli, Fredrik Pedersen Feier 480 32 682
Fossli, Geir Ove Alarmsentraloperatør 901 41 493
Gulstad, Jan Ove Overbrannmester 975 44 605
Haugen, Ole Marius Alarmsentraloperatør 901 16 434
Håskjold, Vegard Skjærvik Alarmsentaloperatør Namdal 110 984 34 073
Jørgensen, Kjell Ove Brannmester 913 08 553
Kongsmo, Halvor Alarmsentraloperatør 916 44 912
Lilleøen, Ole A. Brannmester 941 51 105
Seierstad, Jon Eirik Alarmsentraloperatør 952 72 161
Selnes, Bjørn Ronny Feierformann 916 16 076
Strømmen, Terje Brannmester 959 88 132
Sunde, Håkon Feier 977 73 685
Sæther, Håvard Brannsjef 480 99 798
Tangen, Alexander Alarmsentraloperatør 907 74 366
Torgersen, Tor Erik Brannmester 913 30 599
Vatne, Nikolay Coogan Avdelingsleder 110 909 47 363
Wågan, Christina Alarmsentraloperatør 900 75 745
Øie, Lars Ole Alarmsentraloperatør 992 69 061

Brukerkontoret

Broteng, Hilde Konsulent 481 03 362
Ekspedisjon, Brukerkontoret 959 88 135
Gansmo, Anne Margrethe Saksbehandler 947 93 619
Haukø, Terje Otto Seniorrådgiver 916 93 721
Hårstadstrand, Ronny Avdelingsleder 905 48 248
Lindseth, Mette Kristine Saksbehandler 915 73 822
Martinussen, Karin Beate Saksbehandler 948 58 964
Nordgård, Hanne Saksbehandler 974 75 515
Skaland, Laila Ekrem Konsulent 482 15 995
Sørvig, Anneki Fagleder brukerkontor 916 38 817

Byggesak, kart og oppmåling

Busch, Ståle Saksbehandler 958 58 202
Frantzen, Britt Saksbehandler 917 96 252
Hagen, Stein Arve Ingeniør 948 68 036
Lyng, Inger Saksbehandler 907 83 728
Sandbakken, Kjeld Erik Konstituert leder 971 69 371
Sæther, Vegard Slåen Kart og GIS ingeniør 948 96 496
Sævik, Bjørnar Hagen Oppmålingsingeniør 917 33 949
Vollan, Kari Sekretær 951 00 658

Delta

Kvaale, Inge Fagarbeider/ Hovedtillitsvalgt Delta 959 88 159

Eiendom

Aglen, Bente FDV-leder 959 88 145
Flasnes, Svein Overingeniør 958 58 165
Hovik, Karen Lillian Avdelingsleder, renhold 958 58 170
Knutstadengen, Kristian Ingeniør 926 09 722
Skage, Ivar Oskar Eiendomsforvalter 904 07 858

Fagforbundet

Fagforbundet 905 05 068
Pedersen, Torunn Hovedtillitsvalgt 905 05 068
Sinnes, Karin Leder/hovedtillitsvalgt 480 38 106

Familiens hus

Ekspedisjon 948 03 003

Flyktningtjenesten

Ekspedisjon 959 35 360
Haugan, Siw Elin Miljøterapeut, barn/ungdom/familier 479 06 582
Holmsve, Julie Miljøterapeut, bosetting, barn/ungdom/familier 977 44 756
Husby, Endre Olav Miljøterapeut, barn/ungdom/familier 477 12 635
Jeppesen, Jacob Miljøterapeut bolig, bosetting og boveileder 476 21 879
Klykken, Lena Miljøterapeaut bosetting, barn/ungdom/familier
Lillemoen, Marie Heitmann Programrådgiver 906 05 773
Majeed, Seerwan Fagleder 958 94 992
Tingstad, Tove Programrådgiver 476 42 849
Westermann, Ann Helen Leder 941 66 612
Witzøe, Trude Miljøterapeut bolig, bosetting og boveileder 416 67 206

Fossbrenna barnehage

Fossbrenna , barnehage 476 57 704
Smevik, Astrid Styrer 476 57 227

Fysio- og ergoterapitjenesten

Turnusfysioterapeut 480 37 318
Bjelland, Eva Psykomotorisk fysioterapeut 977 56 404
Børstad, Siri Marte Fysioterapeut for voksne 476 17 432
Dyrendal, Ellen Ekspedisjon/sekretær 970 04 598
Ingebrigtsen, Malin Bostad Ergoterapeut voksne 951 82 419
Mathisen, Ida Ferstad Fysioterapeut for barn og unge 952 31 259
Røthe, Liv-Therese Ergoterapeut barn og unge 476 17 316
Sjelmo, Ellen Fagansvarlig fysioterapi 476 53 072

Havnevesen

Havnekontoret 918 66 017
Hågensen, Kjell Morten Driftsleder avd. Namsos 994 11 268

Helse- og omsorgssjef

Andreassen, Gørhill Skogseth Kommunalsjef helse og velferd 416 68 937

Helse- og omsorgssjefens stab

Fiskum, Eva Helsefaglig rådgiver 480 04 773
Flosand, Tore Ass. Helse- og omsorgssjef 916 93 293
Husby, Heidi Konsulent 918 86 386
Pedersen, Bente Konsulent 468 23 198
Sommer, Morten Spesialrådgiver 958 58 173
Stein, Linda K. J. Fagutvikler 468 14 798
Wold, Lisbeth Fagansvarlig Boligkontor 909 76 028

Helsestasjonen

Helsestasjonen Ekspedisjon 948 03 003
Aagård, Tove Mette Helsesøster 908 11 988
Bjelland, Eva Fysioterapeut 977 56 404
Christiansen, Laila Helsesøster 970 42 707
Dypaune, Marita Helsesekretær/sykepleier 948 46 839
Evensen, Bente Helsesøster/Barn som pårørende 948 58 548
Evensen, Trine Helsesøster 959 88 136
Grande, Bente Jordmor 948 31 215
Greiff, Jan Ungdomskontakt 916 99 089
Gulstad, Cathrin SLT koordinator 959 88 147
Hofstad, Morten Lege 948 48 898
Hågensen, Lena Rian Helsesøster 907 03 180
Ingebrigtsen, Kristina B. Sykepleier, vikar 469 47 910
Johansen, Kristoffer Mathias Ungdomskontakt 469 56 176
Jordheim, Elisabeth Sykepleier 412 10 619
Kolsvik, Ingjerd Helsesøster 970 42 230
Lingen, Hanne Leder, Namsos helsestasjon 992 69 598
Nordtvedt, Mette Helsesøster 948 13 689
Osnes, Gunn Helen Helsesøster 900 96 723
Ramberg, Kine Sykepleier psykisk helse 908 59 105
Ramstad, Hilde Familieterapeut/ungdomskontakt 901 61 756
Rosenvinge, Johannes Klubbleder Lagre` 416 56 053
Rosten, Camilla Helsesøster 905 99 662
Saugestad, Betty Helsesekretær og HVO 948 44 018
Sund, Marthe Helsesøster, flyktning/reisevaksiner 958 58 177
Svingen, Hilde Lege
Thorsen, Trude Kommunepsykolog 482 98 787
Uldal, Ida Gansmo Helsesøster 902 88 065
Weide, Ida Kathrin Lege 948 48 898
Ørjasæter, Silje Fløgum Jordmor 948 31 215

Hovedverneombud

Saugestad, Betty Helsesekretær og HVO 948 44 018

Høknes barneskole

Høknes barneskole 482 60 692
SFO 913 05 319
Aakervik, Sissel Hole leder, SFO 991 58 053
Barstad, Hege Sekretær, IT-ansvarlig 482 60 692
Doksæter, Kjell Haagensen Tiltakskoordinator 948 90 495
Flakk, Trude Helene Ass. rektor/avdelingsleder mellomtrinn 482 56 662
Jakobsen, Arnt Ivar Rektor 917 94 327
Lyng, Monica Asp Avdelingsleder småtrinn 924 35 399
Moe, Ida Kvisterø Miljøarbeider 482 70 703

Høknes ungdomsskole

Høknes ungdomsskole 74 21 77 30
Teamrom 10 74 21 77 39
Teamrom 8 74 24 77 37
Teamrom 9 74 21 77 38
Cabusas, Jimmy Jr. IT-ansvarlig 476 12 455
Haukø, Marit Rektor 916 42 812
Haukø, Toril Kristin Sosiallærer 477 56 556
Lybæk, Kirsti Ranum Ass. rektor 958 66 387
Maric, Jasmina Sekretær 74 21 77 30
Stamnes, Vidar Rådgiver 74 21 77 34

IT, Midtre Namdal samkommune

Support 909 70 202
Finstad, Andreas Driftssjef 910 02 554
Haugmo, Lasse Konsulent 959 88 155
Helmersen, Silje Elden IT Fagarbeider 974 74 320
Hugås, Ole Johan Konsulent 902 75 369
Jensen, Olaf Lærling 959 88 157
Rian, Arnt Åge Konsulent 908 83 208
Skage, Jan Ivar Lærling 958 58 180
Stenvik, Ivar Leder 959 88 117
Sørgård, Kasper Lærling 959 88 142
Tuff, Kristoffer Fagarbeider 482 23 975
Wolden, Kjell Arne Fagarbeider 948 68 686

Innsatsteam

Hansen, Kirsti Sykepleier i Innsatsteam 948 41 701
Sjaanes, Mona Fysioterapeut 91346866
Solbakk, Magnus Fjær Fysioterapeut 95231251
Øseth, Linn Terese Ergoterapeut 912 48 830

Interne SMS-tjenester

ANSATTE, Resette passord 951 59 929

Kleppen barnehage

Ramberg, Brit Helen Styrer 477 12 760
barnehage, Kleppen 477 12 760

Klingkorsen omsorgsboliger

Klingenbergveien 6 904 09 677
Skogtun 902 75 232
Åkertun 902 70 942
Rødhammer, Anne Marit Avdelingsleder 906 16 243

Kommunalteknikk

Hestmarka servicebygg 979 55 240
Aglen, Andre Michael Ingeniør VVA 482 88 101
Aglen, Knut Fagarbeider 911 36 449
Breistrand, Tormod Driftsoperatør, vannverket 959 88 127
Brikselli, Vegar Fagarbeider 959 88 105
Brørs, Nils Hallvard Konst. kommunalsjef Samfunnssikkerhet og teknisk drift, leder kommunalteknikk 911 45 301
Engan, Arve Formann, anlegg 915 51 564
Fagernes, Terje Driftsoperatør, vannverket 959 88 129
Fjerdingen, Kjell Driftsoperatør, avløp 959 88 128
Fjær, Marita Konsulent Eiendomsskatt 975 60 019
Fløan, Kurt Driftsoperatør, avløp 959 88 111
Hansen, Kjell Roger Vaktmester 959 88 158
Haugum, Tomas Ingeniør 911 30 379
Havik, Håkon Fagarbeider/driftsoperatør Oasen 959 65 054
Hestvik, Rolf Driftsansvarlig 900 64 433
Hopen, Geir Vaktmester 915 95 560
Ingebrigtsen, Snorre Hallgeir Vaktmester 902 16 355
Johnsen, Rune Vaktmester 482 31 844
Juliussen, Steffen Formann, anlegg 952 95 595
Kristiansen, Kenneth Vaktmester 913 34 636
Kvaale, Inge Fagarbeider/ Hovedtillitsvalgt Delta 959 88 159
Lian, Rolf Einar Formann, vann og avløp 900 28 345
Lona, Arnstein Vaktmester 477 10 901
Løkkemo, May-Britt Førstekonsulent 950 76 697
Olsen, Geir E VA-ingeniør 952 26 556
Olsen, Tor Jørgen Bygartner 959 88 139
Osen, Kjetil Formann, avløp 909 53 094
Skjevelnes, Ragnhild 958 58 178
Storø, Svein Ingeniør 920 45 401
Strand, Pål Harald Spesialarbeider, anlegg 958 58 176
Sæternes, Ove Konsulent 907 03 065
Sørhøy, Geir Ove Arbeidsleder 959 88 153
Tausvik, Roar Fagarbeider 959 88 114
Tronslien, Gunnar Parkeringsformann 959 88 113
Uran, Joar Fagarbeider 959 88 115
Wagnild, Dagfinn Avdelingsingeniør, Hestmarka 950 17 037
vannbehandlingsanlegg, Tavlåa 74 27 23 60
Årsandøy, Åge Ivar Driftsoperatør 468 34 186

Kommuneoverlege i Midtre Namdal samkommune

Arnø, Per-Erik Konsulent i miljørettet helsevern 901 73 486
Carlson, Anita Kommuneoverlege 900 29 955
Jekthammer, Sølvi Daglig leder MNS/LINA legevakt 977 59 451

Kultur, fritid, kirke

Biblioteket 979 73 770
Billettbestilling Servicetorg kultur 979 79 376
Kinomaskinist Namsos kino 979 75 545
Kunstmuseet Nord-Trøndelag 400 39 240
Vakttelefon Kulturarena (man-fre 08:00-21:00) 979 73 769
Almvik, Petter Arrangementsmedarbeider 408 52 885
Duun, Ann Evy Kommunalsjef kultur og inkludering 990 46 710
Engan, Eirik Sceneteknisk ansvarlig 911 20 143
Flornes, Ingeborg Film- og programansvarlig 959 88 141
Gerhardsen, Jan Driftsleder 959 88 154
Grande, Roger Leder Kulturarenaer 958 58 167
Pedersen, Brit Randi Sæther Biblioteksjef 481 94 533
Teigen, Hanna Økonomimedarbeider 900 79 921

Kunstmuseet Nord-Trøndelag

Antonsen, Yvonne Assistent 488 80 042
Greiff, Sara Cornelia Leder 400 39 239
Jørum-Wahl, Grethe Konsulent 400 39 240

Lonet

Lonet avlastningsbolig 918 78 608

Lønn/regnskap, Midtre Namdal samkommune

Innfordring 948 56 888
Aaen, Anita Konsulent regnskap 74 27 71 52
Aune, Terese Konsulent lønn 742 77 133
Feragen, Inger Marie Konsulent regnskap 468 36 355
Hanssen, Anne-Berta Konsulent regnskap 742 77 131
Haukø, Steffen Konsulent regnskap 469 53 636
Havik, Eva Konsulent, lønn 469 59 019
Henriksen, Unni Konsulent, regnskap 941 71 567
Hoel, Solveig Pleym Konsulent lønn 74 27 72 03
Holthe, Per G. Konsulent regnskap 906 27 213
Jekthammer, Oddrun Saksbehandler, lønn 480 36 563
Langlie, Marthe E. Konsulent regnskap 905 21 530
Nordal, Gjertrud Sekretær, lønn 941 42 891
Nordfjellmark, Turid Konsulent, lønn 941 42 678
Ristad, Liv Anne Konsulent, regnskap 941 77 262
Skjærvik, Laila Konsulent, regnskap 909 81 403
Solli, Emma-Maria Konsulent lønn 482 52 823
Solum, Sissel Fløan 74 27 76 30
Wågheim, Hallvard Leder MNS lønn/regnskap 916 47 190

Midtre Namdal samkommune

Brenne, Tor Administrasjonssjef/leder utviklingskontor 909 63 290
Dahl, Ingvill Sekretær 468 98 849
Dahl, Ingvill
Stene, Ragni Prosjektarbeider/Trainee 454 53 823

Miljø og Landbruk, Midtre Namdal samkommune

Haugan, Anne-Lise Rådgiver skogbruk 417 58 425
Håkonsen, Aksel Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691
Meosli, Per Olav Rådgiver skogbruk 958 26 704
Modell, Geir Rådgiver utmark 402 38 256
Ostad, Tove Berit Rådgiver jordbruk 974 96 305
Riseth, Oddbjørn Leder Miljø og landbruk 900 70 658
Skjerve, Solveig Rådgiver jordbruk 957 97 119
Strøm, Olav Rådgiver jordbruk 975 04 225
Øien, Elin Skard Rådgiver lovsaker 971 69 650

NAV Midtre Namdal

Fosnes, NAV Fosnes 55 55 33 33
Namdalseid, NAV Namdalseid 55 55 33 33
Namsos, NAV, Namsos 55 55 33 33
Overhalla, NAV Overhalla 55 55 33 33
Viken, Marthe Mosand 412 15 695

Namsos barneskole

Bærbar telefon 903 67 855
Namsos barneskole 903 69 222
Eggestøl, Anne Sekretær 903 69 222
Lærerrom, team 1 904 07 699
Lærerrom, team 2 904 15 470
Lærerrom, team 3 904 11 210
Rye, Gjermund IT-ansvarlig 992 28 445
SFO, Tusenbeinet 910 03 422
Stenseth, Håvar Inge Rektor 920 92 981
Strandskog, Merete Adde Ass. rektor 991 61 813

Namsos bo- og velferdssenter

Avdeling 1, ansvarsvakt 475 05 123
Avdeling 1, sone 1 Nyheim 905 53 110
Avdeling 1, sone 2 Mimrekroken 991 19 037
Avdeling 2, ansvarsvakt 475 03 959
Avdeling 2, sone 1 991 18 723
Avdeling 2, sone 3 991 24 384
Avdeling 2, sone 4 991 28 631
Pearson, Simone Avdelingsleder avdeling 2 900 40 568
Kristiansen, Heidi Leder 941 30 979
Solstad, Marte Hjemmehjelpskoordinator 959 88 107

Namsos helsehus (Sykeheimen)

Aktivitører 468 25 578
Avdeling for ernæring og service 941 43 645
Avdeling for psykisk helse Beboere E-4 916 02 639
Avdeling for psykisk helse Vaktrom E-4 482 96 281
Demensavdeling Beboere 2.etasje 918 48 526
Demensavdeling Vaktrom 2. etasje 915 49 079
Demensavdeling Beboere 3. etasje 913 84 507
Demensavdeling Vaktrom 3. etasje 482 40 854
Ekspedisjon 74 21 74 00
Fotpleie/frisør 468 25 816
Hukommelsesteam Hilde Heggdal og Nadja Tiller 911 60 989
Korttidsavdeling Vaktrom D-2 913 81 987
Korttidsavdeling Beboere D-2 941 57 240
Langtidsavdeling Beboere 2.etasje 916 87 323
Langtidsavdeling Vaktrom 2. etasje 916 43 298
Langtidsavdeling Beboere 3. etasje 482 09 438
Langtidsavdeling Vaktrom 3.etasje 482 15 086
Reko/hjelpemidler 478 46 119
Vaskeri 468 26 712
Arnø, Wenche Avdelingsleder ernæring og service 950 87 357
Hestmark, Heidi Avdelingsleder korttidsavdeling 917 64 725
Klausen, Trond Hjelpemidler 478 46 119
Kristiansen, Inger Lise Ledende aktivitør 468 25 578
Kristiansen, Lill Iren Tillitsvalgt 482 14 800
Kvamsø, Astrid Sund Konsulent 481 03 502
Larsen, Åge Sjåfør 959 88 119
Larssen, Gøran Hovedtillitsvalgt for FO 947 86 039
Lohrengel, Karoline Lege, helsehuset 917 74 080
Lysgård, William Finnanger Avdelingsleder langtidsavdeling 2. etg. 952 06 209
Oppland, Berit Husøkonom 954 43 131
Skjærvik, Robert Avdelingsleder 957 09 850
Sve, Anne Grethe Avdelingsleder Langtidsavdeling 3.etg. 901 41 387

Namsos kommunale kulturskole

Kulturskolen 74 21 75 00
Higgins, Lindsey Adm.dans 913 57 158
Meland, Lars Øivind Rektor 913 30 590
Vie, Terje Assisterende rektor 905 92 993

Namsos opplæringssenter

Namsos opplæringssenter 74 21 75 00
Fjær, Lars saksbehandler
Lybæk, Tom Assisterende rektor 95758751
Olsen, Inge Rektor 99697584

Namsos ungdomsskole

Namsos ungdomsskole Kontoret 979 61 018
Namsos ungdomsskole Reservetlf. kontoret 979 60 963
Althe, Robert Undervisningsinspektør 971 60 950
Arnø-Ganes, Kjersti Spes.ped koordinator 979 58 864
Blomseth, Lorents H. Ass. rektor 926 12 903
Flakken, Toril Sosiallærer 979 64 115
Hansen, Helen Kristine Sekretær 979 61 018
Jensen, Simon Sanka Miljøarbeider 908 11 272
Kvaale, Martin Haugen IT-ansvarlig 410 03 233
Mo, Grete Rektor 928 31 732
Solbu, Geir Rådgiver 979 60 343
Teamrom, Ekornet Assistenter 979 62 209
Teamrom, Humla 10. trinn 979 64 050
Teamrom, Isbjørnen 9. trinn 979 62 771
Teamrom, Kongeørna 8. trinn 902 25 829
Teamrom, Nøkkerosa 9. trinn 901 11 539
Teamrom, Smålommen 8. trinn 979 60 418
Teamrom, Tiriltunga 10. trinn 902 00 427

Nye Namsos

Breivik, Hanne Marthe Prosjektmedarbeider 904 19 985
Knappe, Elin Skage Samfunnsplanlegger 468 62 281
Pettersen, Sissel Folkehelsekoordinator 909 69 720
Ryan, Inge Rådmann 958 56 690

Oppvekst

Hatland, Marthe Barnehagesjef 970 47 456
Storeide, Knut Ass. oppvekstsjef 954 62 099
Sæthre, Roger Kommunalsjef opplæring og oppvekst 994 56 272

Ordføreren

Aglen, Lisa Varaordfører 908 20 484
Holstad, Arnhild Ordfører 913 78 584

Otterøy barnehage

Avdelinger 476 85 554
Kontor 959 96 550
Tur-telefon 917 34 090

Otterøy skole

Otterøy skole 907 08 320
SFO 950 52 452
Andresen, Henny Næss IT-ansvarlig 906 35 270
Bendiksen, Bernt Rektor 412 10 586
Pedersen, Britt Irene Sekretær 907 08 320
Stamnes, Kristin Ass.rektor 416 94 212

Park, Idrett og friluftsliv

Namsoshallen 959 88 152
Oasen, Namsos svømme- og miljøsenter 74 21 90 40
Rømo, Bodil Leder Oasen 958 58 194

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Andreassen, Line Pedagogisk psykologisk rådgiver 909 30 734
Andreassen, Marit Pedagogisk psykologisk rådgiver 452 22 230
Bakkebø, Kristin Sekretær 959 98 476
Benjaminsen, Billy Spesialpedagog 48 22 05 02
Brecke, Skjalg Pedagogisk psykologisk rådgiver 959 78 412
Fines, Håvard Pedagogisk psykologisk rådgiver 970 89 034
Frydenlund, Trine Leder 918 28 522
Giecewicz, Katarina Pedagogisk psykologisk rådgiver 481 79 304
Grunnan, Evelyn Pedagogisk psykologisk rådgiver 993 97 594
Hagen, Grete Pedagogisk psykologisk rådgiver 455 57 960
Hansen, Hanne Logoped 48 24 20 16
Kolsvik, Eivind Pedagogisk psykologisk rådgiver 959 91 031
Nyborg, Tove Pedagogisk psykologisk rådgiver 970 54 146
PPT, Ekspedisjon 959 98 476
Selvåg, Nina Pedagogisk psykologisk rådgiver 996 09 610
Sjølstad, Lise Sekretær 959 98 476
Skaftnesmo, Bente Pedagogisk psykologisk rådgiver 977 84 330
Skille, Margrethe Logoped 95 98 81 06

Personalavdelingen

Aune, Liv Kristin Hojem Sekretær 941 61 691
Finseth , Anne Saksbehandler 958 56 223
Fosseng, Rita Personalkonsulent 913 40 059
Grande, Gunvor Personalkonsulent 997 32 326
Melgård, Anne Kristin Personalsjef 924 15 395
Mjøen, Mette Personalkonsulent 468 16 790
Moan, Kjellrun Gjeset Personvernombud 910 07 737
Myrvik, Venche HMS koordinator 976 63 074
Solstad, Hilde Marit Personalkonsulent 915 44 914
Wien, Inger Mari Personalkonsulent 913 51 353

Revisjon

Aar, Laila Revisor 915 46 506
Galguften, Heidi Oppdragsansvarlig revisor 952 30 867
KomRev Trøndelag IKS, 994 01 480
Mikalsen, Sissel Hovedrevisor 908 49 134
Pettersen, Linda Oppdragsansvarlig revisor 902 83 144
Romstad, Unni Forvaltningsrevisor 417 39 319
Rømo, Mildrid Regnskapsrevisor 902 83 944
Vikestad, Svein Reisor 950 98 426

Rus- og psykisk helsetjeneste

Hovednummer Rus- og psyk. 902 60 302
Aar, Hege Fagansvarlig, psykisk helse/spesialvernepleier 954 97 121
Aar, Vigdis Spesialvernepleier 991 08 511
Bergstrøm, Karin Spesialsosionom 959 88 125
Båtnes, Frode Avdelingsleder 910 05 338
Dahl, Åse Grande Fagansvarlig rus/sosionom 906 74 404
Knoblock, Marit Psykisk hjelpepleier 948 55 456
Kristiansen, Lill Karin Psykiatrisk sykepleier 957 25 721
Krogstad, Carita Boveileder 469 35 253
Mjøsund, Tom Ivar Vernepleier 974 07 209
Sivertsen, Elin Prosjektleder/spesialsykepleier 948 33 615
Vikan, Raymond Psykiatrisk sykepleier 957 29 216
Wågheim, Randi Sykepleier 482 17 873

Rus- og psykisk helsetjeneste, Botiltak

Tiltak 2 Botiltak 952 65 032
Tiltak 3 Botiltak 911 61 017
Tiltak 4 Botiltak 906 45 794
Vikatunet 950 19 773
Båtnes, Frode Avdelingsleder 910 05 338
Hansen, Ann Kristin Fagansvarlig Vikatunet, vernepleier 915 28 291
Hanslien, Geir Fagansvarlig Tiltak 2, psykiatrisk sykepleier 902 16 898
Meier, Marit Fagansvarlig Tiltak 3, psykiatrisk sykepleier 913 79 277
Sivertsen, Elin Prosjektleder/spesialsykepleier 948 33 615
Thorsvik, Mats Fagansvarlig Tiltak 4 948 24 729

Rådmannens fagstab

Aaring, Rønnaug Assisterende rådmann 91384546
Adde, Terje Seniorrådgiver kultur 959 88 134
Andreassen, Gørhill Skogseth Kommunalsjef helse og velferd 416 68 937
Brørs, Nils Hallvard Konst. kommunalsjef Samfunnssikkerhet og teknisk drift, leder kommunalteknikk 911 45 301
Duun, Ann Evy Kommunalsjef kultur og inkludering 990 46 710
Helmersen, Yngvild Rådgiver Namdal regionråd 908 45 536
Melgård, Ole Morten Kommunikasjonsrådgiver 928 16 662
Prestvik, Ragnar Daglig leder Namdal regionråd 913 08 579
Ryan, Inge Rådmann 958 56 690
Sæthre, Roger Kommunalsjef opplæring og oppvekst 994 56 272

Sentrum omsorgsboliger

Johan Wiiks veg 14/23 (Svingen) 954 61 083
Johan Wiiks vei 23 971 24 392
Mørkvedtunet 22 971 24 309
Mørkvedtunet 24 971 24 309
Omsorgsboliger distrikt 3. Jorunn Ekkers v. 5A (a-blokka) Hovednummer 952 69 936
Pedersen, Petter Konstituert avdelingsleder Sentrum omsorgsboliger 957 31 760

Servicetorget

Andresen, Trond Sekretær 959 88 101
Aune, Liv Kristin Hojem Sekretær 941 61 691
Finseth, Siri Stinessen Konsulent 454 23 305
Grindberg, Kristin Nordgård Konsulent 402 04 924
Grøtan, Marit Førstesekretær 481 98 792
Guldvik, Cathrine Nielsen Spesialkonsulent 480 99 821
Hoås, Torunn Fløan Konsulent 941 77 915
Johnsen, Tine Nermark Førstekonsulent 941 74 355
Mosand, Sigrun S. Leder 958 58 172
Pedersen, Britt Irene Sekretær 911 48 991

Skatteoppkreveren i Midtre Namdal samkommune

Skatteoppkreveren 941 78 000
Barlien, Trude Frengen Konsulent 905 57 210
Broman, Synnøve Innfordringskonsulent 954 06 106
Ellerås, Mona Reppen Konsulent 952 19 722
Mukandanga, Marie Konsulent 954 41 775
Sjursen, Gretha Skatteoppkrever 954 22 506

Solvang barnehage

Solvang barnehage 477 13 968
Flåt, Inger Styrer 477 13 968

Spillum barnehage

Avdeling Baktus 907 83 596
Avdeling Karius 907 40 186
Spillum barnehage 479 00 296
Bruun, Dordi Helene Styrer 477 75 961

Sørenget barnehage

Sørenget barnehage 74 28 31 92
Aune, Heidi M. Bukten Styrer 480 24 017
Ramberg, Arne Ingar Styrer 477 07 563

Sørenget oppvekstsenter

Personalrom 913 72 791
SFO 915 19 279
Sørenget oppvekstsenter Skole 74 28 31 12
Bendiksen, Siv Kristin Spesped. koordinator og IT-ansvarlig 916 29 364
Brattøy, Sissel Rektor 970 87 395
Rehm-Brandt, Monica Sekretær 913 86 482

Tjenester for forebygging og helsefremming

Lonet avlastningsbolig 918 78 608
Optimisten dagsenter 950 95 716
Andreassen, Inger Aktivitør 952 25 013
Aune, Inger Anita Kreftkoordinator 948 77 283
Berg, Kristine Aktivitør 959 88 149
Ingebretsen, Sandra Musikkterapeut 904 16 958
Klausen, Trond Hjelpemidler 478 46 119
Kristiansen, Inger Lise Ledende aktivitør 468 25 578
Larsen, Åge Sjåfør 959 88 119
Paulsen, Helena Aktivitør 958 58 208
Skage, Brit Marie Leder 959 13 402

Utvikling, Midtre Namdal samkommune

Bjørn Terje Grøttheim Prosjektleder 913 08 569
Brenne, Tor Administrasjonssjef/leder utviklingskontor 909 63 290
Dahl, Ingvill Sekretær 468 98 849
Skjæran, Rina Rådgiver 400 08 275
Tranås, Kjell Ivar Spesialrådgiver 478 17 262

Vestbyen barnehage

Avdeling Snapp Storbarn 904 11 408
Avdeling Snipp Småbarn 480 38 850
Lervik, Marianne Styrer 469 38 733

Vestbyen skole

Personalrom 481 44 268
Aagård, Sveinung Rektor 413 11 890
Bugge, Unni Margrete Sekretær 480 73 052
SFO , Sesam 958 44 703
Selnes, Olav Kristoffer Hegge Ass. rektor 922 24 170
Vestbyen, skole 482 32 044

Vestre havn bo- og velferdssenter

Ansvarsvakt 913 18 449
Avdeling 1 908 10 370
Avdeling 2 911 80 565
Hjemmesykepleien (Otterøy) 959 88 118
Hj.sykepleie, Sone 1 959 88 120
Hj.sykepleie, Sone 2 959 88 109
Moltu, Brit Avdelingsleder 907 25 828

Økonomi

Fjær, Marita Konsulent Eiendomsskatt 975 60 019
Hansen, Arve Rådgiver 913 71 065
Lænd, Erik Fossland Økonomisjef 951 69 032
Saur, John Rådgiver 957 04 725