Til høring

Offentlig ettersyn i perioden 6.11.2019-18.12.2019.

Melding om vedtak- 1. gangs behandling - Ramsvika Hytteområde , endring av plan

kart

1. gangsbehandling Reguleringsendring- "Solsiden B3, Vestre Havn"

Nå kan du si din mening!
Forslag til endring av privat reguleringsplan «Solsiden boligområde B3, Vestre Havn»

Frist for å sende inn innspill er 11.11 2019.

Utsikt_Bergstien

Si din mening om kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032

Fellesnemnda har vedtatt at forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 skal legges ut på høring. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig høring på servicekontorene i Namsos, Namdalseid og Fosnes og på Lundstua. Forslaget blir liggende til 4. november 2019. Høringsfrist: 4. november 2019. Forslag til kommuneplan skal behandles av det nye kommunestyret i Namsos i januar-februar 2020.

Logomerke-twitter(400x400px)

Si din mening om ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Nye Namsos

Fellesnemnda vedtok 23.05.19 å legge ut forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer ut på høring i perioden 27.05.19-05.07.19.
Vann som tappes fra kran