Til høring

Si din mening om kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032

Fellesnemnda har vedtatt at forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 skal legges ut på høring. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig høring på servicekontorene i Namsos, Namdalseid og Fosnes og på Lundstua. Forslaget blir liggende til 4. november 2019. Høringsfrist: 4. november 2019. Forslag til kommuneplan skal behandles av det nye kommunestyret i Namsos i januar-februar 2020.

Logomerke-twitter(400x400px)

Si din mening om ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Nye Namsos

Fellesnemnda vedtok 23.05.19 å legge ut forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer ut på høring i perioden 27.05.19-05.07.19.
Vann som tappes fra kran

Oppstart av reguleringsarbeid - Endring av plan Petter Øiens gt1.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for Endring Petter Øiens gt1. Gnr 65 bnr 844 og 1427 i Namsos kommune.

Kart Petter Øiens gate, reguleringsarbeid