Tilskuddet er rettet mot husstander eller enkeltpersoner med nedsatt funksjonshemming som har behov for tilpasning av boligen.  Barnefamilier og eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak har høy prioritet.

Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du på Husbanken.no eller på Boligkontoret i Namsos.

Søknaden sendes til Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos.

Søknadsfrist 31.05.2019