MålgruppeVaksinering, mann med sprøyte

 • personer som er 65 år og eldre
 • gravide i andre og tredje trimester
 • beboere i omsorgsboliger og ved helsehuset

Voksne og barn med

 • alvorlige luftveissykdommer
 • kronisk hjerte og karsykdommer
 • nedsatt immunforsvar
 • diabetes
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk leversvikt
 • svært alvorlig fedme
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

 • helsepersonell som har pasientkontakt
 • svinrøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • husstandskontakter til pasienter med svært nedsatt immunforsvar

Egenandel: se oppslag på det enkelte legekontor.