Ung i Namsos

Har du spørsmål som angår ungdommen kan du ta kontakt med kommunens ungdomskonsulent.
Ungdomskonsulentens hovedoppgaver er:

 

Stillingens hovedoppgaver

- bidra til at unge får meningsfylt fritid
- internasjonaliseringsarbeid gjennom Aktiv ungdom
- bistå andre i arbeidet med å etablere ungdomsaktiviteter
- rådgiver i ungdomssaker
- sekretær for Namsos ungdomsråd
- MOT koordinator
- ansvarlig for planlegging og gjennomføring av ungdommens kulturmønstring
- delta i virksomheten ved ungdomshuset Lagre'
- fremme interregionalt samarbeid
- drive rusforebyggende arbeid sammen med ungdomskontakt og Lagre'

Aktuell informasjon/sider:

Namsos ungdomsråd - Ung i Nord-Trøndelag - Lagre`ungdomsklubb - Ungdomskortet

 

Tips en venn Skriv ut