Også i år vil MNA legge til rette for en omfattende våraksjon. Den finner sted i de ulike kommuner fra uke 15 til uke 19. Det hentes ekstra restavfall, hardplast, miljøfarlig avfall, EE-avfall og metallavfall.

Rydding i fjæra skjer i samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 4. og 5. mai er utpekt til Nasjonal Strand-ryddedag i hele Norge. Et opplegg som passer som hånd i hanske med MNAs vedvarende aksjon: Hold Namdalen Rent.

For mer informasjon: MNA-avisa - Nå er det tid for å rydde