BARNEVERNVAKTA: 489 55 559.
Åpningstid:

  • Fredager kl.15:00 til mandager kl. 08:00 
  • Ukedager kl.15:30 til 08:00.
  • Helligdager døgnåpent (00:00-24:00).


Vakttelefon for fosterforeldre: 466 17 410

Brannvakt:  74 22 60 40

Beredskap vei, vann og avløp:
74 21 71 00 (i kontortiden)
 74 22 60 40 (utenom kontortid)

Havnevakta: 918 66 017

Kriseteam

Legevakt: 116117
Politi: 02800

Tannlegevakt: 800 41 101

Veterinærvakt: 880 01 101
Veterinærer i Namsos