• Valgdagen er mandag 9. september
  • Kommunestyrevalget: det skal velges medlemmer til felles kommunestyre for nye Namsos. Det vil si at det blir felles lister fra de ulike partiene for hele den nye kommunen (Namsos, Namdalseid, Fosnes og Lund)