Endring av reguleringsplan for Spillumsåsen boligfelt
Det kunngjøres oppstart at arbeid med endring av reguleringsplan for Spillumsåsen boligfelt. Endringene skjer innenfor  områdeavgrensningen for gjeldende plan og omfatter flytting av trafo, flytting av en lekeplass, omlegging av interne veier, justering  av tomtegrenser og sideforskyvning av avkjørsel fra Fv. 17. Evt. merknader eller innspill bes sendt Sivilingeniør Jan Lian AS, 7863 Overhalla eller jan.lian@ntebb.no innen 21.02.14.

Beskrivelse av endring
Gjeldende reguleringsplan stadfestet 20.09.12
Forslag til endring av reguleringsplan for Spillumsåsen boligfelt