Varsel om oppstart av planarbeid for "Området Olav Duun videregående skole"

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for «Området Olav Duun videregående skole» i Namsos kommune. Deler av området omfattes i dag av reguleringsplan for «Ny adkomstveg til Nauma videregående skole» og deler av området omfattes av kommuneplanens arealdel og har status som «eksisterende offentlig bebyggelse».

Hensikten med reguleringen er å redusere skoleområdet i nordvest, og legge til rette for en mer kompakt/høyere bygningsmasse. Adkomstforholdene til skoleområdet vil være sentralt i reguleringen.

Planområdet i nordvest vurderes regulert til boligformål evt. blandet formål bolig/næring.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet sendes inn via kontaktskjemaet nederst på denne siden eller på epost til postmottak@namsos.kommune.no

Kontaktpersoner:

Frist for merknader er satt til 20.02.2018.

Annonse varsel om oppstart


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.


Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttalelse» og fyll ut skjemaet under

Kartutsnitt, Olav Duun vg skole
Tips en venn Skriv ut