Hensikten med reguleringen er å redusere skoleområdet i nordvest, og legge til rette for en mer kompakt/høyere bygningsmasse. Adkomstforholdene til skoleområdet vil være sentralt i reguleringen.

Planområdet i nordvest vurderes regulert til boligformål evt. blandet formål bolig/næring.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet sendes inn via kontaktskjemaet nederst på denne siden eller på epost til postmottak@namsos.kommune.no

Kontaktpersoner:

Frist for merknader er satt til 20.02.2018.

Annonse varsel om oppstart