Planområdet (gnr. 65 bnr. 1383/1400/1886/1887/1809/460) er tidligere regulert til boligbebyggelse-blokkbebyggelse og lekeplass/friområde med plannavn «Nye Vestre Havn-B3». Planene ble stadfestet juni 2012.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for oppføring av punktbebyggelse i form av leilighetsbygg i 4 til 6 etasjer, hvor nederste plan vil være tilrettelagt for parkering delvis under bakkenivå. Antallet boenheter er estimert til å være +/- 50 nye leiligheter. Det vil bli lagt mye vekt på sikre en åpen bebyggelse langsmed Strandvegen og anlegge gode ute- og lekeområder mot Prærievegen, samt at ny bebyggelse vil søke å skape balanse mellom øvrig sentrumsbebyggelse og Vestre Havn.

Varsel om oppstart