Planområdet ligger ca 3 km nord/vest for Bangsund, og omfatter eiendommene

gnr. 34, bnr. 6,

gnr. 34, bnr. 97,

gnr. 34, bnr. 6, fnr. 361,

gnr. 34, bnr. 6, fnr. 375,

Innenfor området ligger det i dag 3 hytteeiendommer. Formålet med reguleringen er å regulere inn 3 nye hytteeiendommer.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Kristian Oksdøl på epost: krioks@online.no eller mobil 90944134 innen 13.11.17.

Planområde