I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for «Gulholmstrand friområde- endring av plan».

Namsos kommune er grunneier og forslagstiller.

Varsel om oppstart

 

Du kan si din mening ved å bruke det digitale skjemaet nederst på denne siden, sende inn dine innspill til postmottak@namsos.kommune.no, eller pr. brev til Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos.

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til oystein.thorp@namsos.kommune.no

Frist for tilbakemelding vil være 14.06.19