Varsel om oppstart privat forslag til reguleringsplan "Hylla"

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for «Hylla» i Namsos kommune. Hensikten med planarbeidet er omregulering av deler av området Hylla som i dag omfattes av reguleringsplan Høknes. 

Det tas sikte på å regulere ubebygde områder til kombinert formål forretning/bolig samt se på arealformålet for bebygde areal. Området er i gjeldende reguleringsplan avsatt til industri, landbruksareal, bolig og forretningsareal.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til

Trønderplan v/ing. Arnt Ove Ellerås, postboks 480, 7801 Namsos,
e-post: aoe@tronderplan.no, tlf. 98 21 68 88.

Frist for merknader er satt til 20.02.2018.

Annonse varsel om oppstart


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.


Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttalelse» og fyll ut skjemaet under

Kartutsnitt, Hylla Namsos
Tips en venn Skriv ut