Vedtatt planstrategi for Nye Namsos

Fosnes kommune, Namdalseid kommune, Namsos kommune og Lund Krets har valgt å gå sammen om å danne en ny kommune fra 1.1.2020. Den nye kommunen skal hete Namsos, og vil ha om lag 15 300 innbyggere ved sammenslåingstidspunktet. Politikerne i fellesnemnda har vedtatt et styringsdokument for sammenslåingen. I styringsdokumentet er arbeidet med å slå sammen kommunene vedtatt organisert som et program, med flere delprosjekter med felles overordnet mål.

Et av delprosjektene som skal gjennomføres i perioden frem mot ny kommune, er utarbeidelse av en ny, felles kommuneplan (samfunnsdel). Bakgrunnen for dette er et ønske om helhetlig samfunnsutvikling i tråd med målsetningene i intensjonsavtalen som er utarbeidet mellom kommunene. En ny og felles samfunnsdel skal være et godt styringsredskap for fremtidig utvikling til innbyggernes beste.


I oppstartsfasen av planarbeidet, og som et redskap for politisk planprioritering i prosessen frem mot 1.1.2020, er det utarbeidet en planstrategi for nye Namsos.

Du kan lese hele planstrategien her

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne saken.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Hemnafjellet fra Botnfjellet
Tips en venn Skriv ut