Et av delprosjektene som skal gjennomføres i perioden frem mot ny kommune, er utarbeidelse av en ny, felles kommuneplan (samfunnsdel). Bakgrunnen for dette er et ønske om helhetlig samfunnsutvikling i tråd med målsetningene i intensjonsavtalen som er utarbeidet mellom kommunene. En ny og felles samfunnsdel skal være et godt styringsredskap for fremtidig utvikling til innbyggernes beste.


I oppstartsfasen av planarbeidet, og som et redskap for politisk planprioritering i prosessen frem mot 1.1.2020, er det utarbeidet en planstrategi for nye Namsos.

Du kan lese hele planstrategien her