Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen (pbl § 15-3) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning (pbl § 15-2) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Eventuelle klager over Kommunestyrets vedtak må være fremmet skriftlig overfor Namsos kommune innen 3 uker fra d.d. Om klageadgang vises til skriv "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak", som fås ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.

Saksdokumenter
Melding om vedtak
​Oversiktskart
Reguleringsplan vedtatt 11.12.14
Reguleringsbestemmelser vedtatt 11.12.14
Planbeskrivelse datert 04.10.12, rev. 14.08.13
Innspill etter off. ettersyn
Gjeldende reguleringsplan datert 08.07.82 rev. 09.08.90
Gjeldende reguleringsbestemmelser datert 08.07.82


Spørsmål til plansaken kan rettes til Kjeld Erik Sandbakken kjsan@namsos.kommune.no