Vedtak i Namsos kommunestyre - 20.09.2012 

Namsos kommunestyre vedtok i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Fylkesbilkvartalet – Verftsgata, Havnegata, Namsegata og Kapteingata" i Namsos kommune datert 20.04.12, sist revidert 28.08.12 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 28.08.12.


Melding om vedtak
Reguleringsplan vedtatt 20.09.12
Påtegnelse etter vedtak
Reguleringsbestemmelser vedtatt 20.09.12