Vedtak i Namsos kommunestyre - 20.09.2012

Namsos kommunestyre vedtok i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for "Trettvikberga steintak" i Namsos kommune datert 22.11.11 sist revidert 26.06.12 og reguleringsbestemmelser datert 22.11.11, sist revidert 14.08.12.
 
Melding om vedtak
Reguleringsplan vedtatt 20.09.12
Reguleringsbestemmelser vedtatt 20.09.12
Påtegnelse etter vedtak