Vedtatte planer

Kulturminneplan for Namsos kommune - "Vår heimplass på jorda"

Kulturminneplanen ble vedtatt i Namsos kommunestyre 23.05.2019
Kulturminner Namsos kommune