Vegbygging

Skilt: Vegarbeid
Vegvedlikehold, kommunale veger

Besøksadresse: Carl Gulbransons gate 7, 5.etg.
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 74 21 71 00E-post:: postmottak@namsos.kommune.no
Namsos kommune har ansvaret for 120.000 m (12mil) veger og gater. 8 mil er grusveger, 4 mil har fast dekke .
Vedlikehold gatelys
2017-04-28
Tips en venn Skriv ut