Kontaktinformasjon


Besøksadresse: Carl Gulbransons gate 4
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no
 

Kontaktinformasjon:
Kjeld Erik Sandbakken     Saksbehandler          971 69 371

 

Generelt om tjenesten

Målgruppe

Lover og forskrifter

Saksbehandling

Andre opplysninger

DebugView   v2