A A A contrast contrast

Skole

Oppvekstområdet i Namsos består av til sammen 8 kommunale barnehager, 8 grunnskolervoksenopplæring, flyktningtjeneste og kulturskolen.

I tillegg til de kommunale barnehagene er det i Namsos 13 private barnehager, hvorav en studentbarnehage. Det er skolefritidsordninger ved alle skoler som har barnetrinn. Virksomhetene skal drives i tråd med barnehage- og opplæringsloven. I vårt arbeid med å tilrettelegge for et godt barnehage- og skoletilbud i Namsos, vektlegges følgende verdigrunnlag:

 • Vekst – personlig utvikling med basis i den enkeltes forutsetning
 • Læring – utvikle kunnskaper og ferdigheter tilpasset det enkelte barn/elev
 • Trygghet – skape trygge mennesker med god selvtillit
 • Samarbeid – løse oppgaver gjennom samarbeid og gjensidig respekt
Illustrasjonsbilde, innskriving av elever i skolen

Innskriving av elever, 1. årstrinn 2019-2020

Innskriving av elever til første klasse skjer i januar det året de skal begynne på skolen. Er du i tvil om hvor ditt barn skal skrives inn, ta kontakt med rektor ved nærmeste barneskole.   Vi ønsker alle skolestartere velkommen til innskri...
2018-12-18
Logo Snakk om spill

Snakker du med dine barn om spill?

Spill er lærerikt og underholdende, men for noen også en kilde til konflikt. Snakkomspill.no er navnet på nettsiden til informasjonskampanjen Snakk om Spill, som oppfordrer foreldre, barn/unge og skoler til å snakke om spill. Snakk om spill - F...
2018-12-07
Elever ved Olav Duun vg. skole 2018

Aktivitetsdag fredag 30. november

Informasjon: Aktivitetsdagen blir arrangert pga. planleggingsdagen på alle skoler. Sted: Olavssalen på Olav Duun videregående skole Da ønsker vi å tilby alle elever fra 1. – 5. klasse en dag sammen med oss på musikk- og danselinja. Det vi...
2018-11-26
Vestbyen skole2

Åpning av utlånsstasjon på 1. trinn, Vestbyen skole

Rektor og alle de andre ansatte ved Vestbyen skole setter fokus på bøker og lesing gjennom å vise at de synes at biblioteket er viktig!
2018-10-05
Inge Ryan, vennskapsuka 2018

Vennskapsuka er i gang!

Vennskapsuka 2018 startet med et langt vennskapstog. Det var kulturelle innslag fra scenen og både små og store var med på vennesangen. Rådmann Inge Ryan hadde med seg en god venn, og både Inge og  russepresident Mattis Hildrum snakket om hvor viktig...
2018-10-02
Barn som løper i gresset

FerieCamp 2018 - ukeplaner

Nå er ukeplanene for FerieCamp 2018 ferdige ! Vi gleder oss til tre flotte og innholdsrike uker.  Åpningstiden er fra kl. 07.00 til kl. 16.30 Det legges opp til leik, aktivitetsdager, kulturverksted, turer i det fri og mye annet! Husk klær ...
2018-07-24

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099