A A A contrast contrast

Aktuelt

Lese- og skriveopplæring 8., 9. og 10. årstrinn

Leseplanen for Namsos kommune er nå digitalisert!

Leseplan for Namsos kommune

2019-05-02
Jente i treet

Namsos kommune har i samarbeid med PPT startet ett 3-årig leseprosjekt

Leseopplæring i Namsos kommune

Namsos kommune har i samarbeid med PPT startet ett 3-årig prosjekt for å bedre elevenes lese- og skriveferdigheter. Dette for å bedre elevenes læringsutbytte og i det lange løp minske frafallet ved den videregående opplæringen. Prosjektets målgruppe ...
2016-10-25
FOTO: BJØRN TORE NESS

Det var ingen aprilspøk da alle fikk læringsbrett på Sørenget skole 1. april!

Sørenget skal prøve ut læringsbrett i undervisningen som første skole i Namsos!

Som den første skolen i Namsos, skal elevene ved Sørenget oppvekstsenter prøve ut læringsbrett i undervisningen. Som én av 5 grunnleggende ferdigheter, skal digital kompetanse innlemmes i alle fag i skolen. Ikke bare skal dette bli en del av hverdage...
2016-04-18
Dysleksi - Namsos barneskole

Namsos barneskole jobber for å bli Namsos første dysleksivennlige skole!

Dysleksi på dagsorden

2016-01-12
Fargeblyanter

Avvikles fra og med skoleåret 2016/2017

Avvikling av feriefritidsordningen (FeFO) i Namsos kommune

Vedtak i Namsos kommunestyre - 10.12.2015 Kommunestyret vedtar at feriefritidsordningen (FeFO) i Namsos avvikles fra og med skoleåret 2016/2017. På bakgrunn av avvikling av FeFO, foretas f.o.m. 01.08.16 nødvendige justeringer i vedtektene for s...
2016-01-11
Otterøy barne- og ungdomskor

Otterøy barne- og ungdomskor tildeles "Midtnordisk kulturpris"

Otterøy barne- og ungdomskor drar idag til Sverige og Ørnskøldsvik for å motta "Midtnordisk kulturpris". Koret tildeles prisen da de blir beskrevet som et lysende eksempel på hvordan samarbeidet mellom lokale, frivillige kulturarbeidere og den offent...
2015-06-01

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099