Namsos kommunes kriseledelse

Ved større alvorlige uønskede hendelser i lokalsamfunnet blir kommunens Kriseledelse sammenkalt. Kriseledelsens hovedoppgave, spesielt i situasjoner der liv og helse er truet, er å støtte Politiet og den lokale redningssentralen (LRS) i dens arbeid med handtering av ulykken/katastrofen.
Kriseledelsen samles bl.a. fordi det kan være behov for raske beslutninger på tvers av fagområde og beslutninger som ligger utenfor den enkeltes kompetanseområde.

Kommunens kriseledelse (KL) er:

 • Ordfører, ansvarlig for publikums- og innbyggerkontakt
 • Rådmannen, leder KL
 • Ass. rådmann, nestleder KL og informasjonsansvarlig
 • Helse- og omsorgssjef
 • Kommuneoverlege i Midtre Namdal samkommune
 • Teknisk sjef / brannsjef
 • Oppvekstsjef
 • Diverse støttepersonell
 • Lensmannen i Namsos og Fosnes tiltrer kriseledelsen så snart som praktisk mulig.

Så snart som mulig opprettes det kontakt med Politiet, Sykehuset Namsos og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Om nødvendig også med nabokommuner og andre lokale eller sentrale fagmyndigheter.

Kriseteam

Kommunen har et eget Kriseteam / POSOM-gruppe ( = Psykisk og sosial omsorg ved ulykker).

Psykososiale støtte- og omsorgstjenester i Namsos kommune skal gi tilbud om helhetlig omsorg ved ulykker og katastrofer.

Kriseteamet består av

Harald Hansen leder

Raymond Vikan medlem

Marianne Lervik medlem

Cathrin Teistholmen Gulstad medlem

Line Andreassen medlem

Mark Akali medlem

Tlf. 971 67 006

Tlf. 404 80 875

Tlf. 952 81 627

Tlf. 906 70 476

Tlf. 909 30 734

Tlf. 934 68 178

Namsos kommune understreker at kommunens kriseteam ikke har beredskapsvakt, og således gjelder følgende rutine/oppfordring at det ringes fortløpende fra leder og videre på listen ved behov for kontakt med teamet.

Kriseteamets mål:
Å gi befolkningen tilbud om hjelp i krisesituasjoner, det kan være uventet
dødsfall, ulykker, brann, alvorlige skader eller annet.

Selv om mest mulig hjelp og omsorg bør komme fra den rammedes nærmiljø; familie, venner, kollegaer, naboer, er POSOM-gruppa et supplement og et alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke kan by på tilstrekkelig hjelperessurser.
Ved større katastrofer og ulykker skal kommunen tilby profesjonell hjelp.

Ved større ulykker når kommunens kriseledelse er samlet, legger kommunen regelmessig ut informasjon på kommunens hjemmeside med kopi til lokalavisen NA og TA samt NRK-Trøndelag. Media bistår slik kommunen og har en viktig rolle i informasjon av innbyggerne.

Selv om Kriseledelsen og POSOM-gruppa har en viktig rolle som bidragsyter i handteringen av ulykker/katastrofer, er det likevel det arbeidet som gjøres i forkant i alle kommunale enheter som er det viktigste, nemlig:

- å forebygge for å redusere faren for at ulykker/katastrofer skal oppstå
- å være best mulig forberedt dersom det allikevel skulle gå galt

Fokus på samfunnssikkerhet

Alle ledere i linjen i Namsos kommune skal ha et stort fokus på samfunnssikkerhet i sin hverdag; og bl.a. utarbeide lokale risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. For stadig å forbedre oss på området samfunnssikkerhet øver vi regelmessig sammen med Politi, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og andre aktører.

Beredskap mot akutt forurensning av olje og kjemikalier til lands og til vanns handteres i en egen interkommunal beredskapsorganisasjon (Namdal IUA).

Råd om egenberedskap

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Ditt eget beredskapslager
Nedenfor er et eksempel på hva man kan ha i hus for å klare seg selv i tre døgn.

 • 9 liter vann per person
 • To pakker knekkebrød per person
 • En pakke havregryn per person
 • Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person
 • Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person
 • Noen poser tørket frukt eller nøtter,kjeks og sjokolade
 • Medisiner du er avhengig av
 • Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming
 • Grill eller kokeapparat som går på gass
 • Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe
 • Fyrstikker eller lighter
 • Varme klær, pledd og sovepose
 • Førstehjelpspakke
 • Batteridrevet DAB-radio
 • Batterier, batteribank og mobillader til bilen
 • Våtservietter og desinfeksjonsmiddel
 • Tørke-/toalettpapir
 • Litt kontanter
 • Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/
 • Rødsprit til oppvarming og matlaging
 • Jodtabletter (til bruk ved atomhendelser)

 Sikker hverdag - hva bør du ha i skapet hjemme?

På nettsiden sikkerhverdag.no finner du tips og råd om blant annet:

 • Øve på brann hjemme
 • Bruk og oppbevaring av gassbeholdere
 • Vedlikehold av gassutstyret på hytta
 • Slik forbereder du seg på flom
 • Slik forbereder du seg på at strømme blir borte
 • Er et produkt farlig?
 • Velg trygge kostymer
 • Kjøp trygge leker til de minste
 • Andre aktuelle tema