Barnehage, SFO og kulturskole

Helse- og omsorg

Satser for kommunale helse- og omsorgstjenester 2019

Tjenestene omfatter:

 • Opphold i institusjon, bo- og servicesenter, bofellesskap

 • Leie av trygghetsalarm

 • Vask av privat tøy

 • Transporttjenester

 • Fysio- og ergoterapitjenester

 

Byggesak, kart og oppmåling

Gebyr for plan-, bygge- og delingssaker 2019

 • Trinnvis behandling - rammetillatelse/igangsettingstillatelse 
 • Midlertidig brukstillatelse
 • Dispensasjoner
 • Ansvarsretter
 • Delingssaker
 • Reguleringsplaner
 • Tilsyn
 • Generelle bestemmelser

​Gebyr etter matrikkelloven 2019

 • Oppretting av matrikkelenhet (f.eks. grunneiendom, festetomt m.m.)
 • Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjonering

 

Kommunale avgifter

Kommunale eiendomsavgifter 2019:

 • Vann/avløp
 • Renovasjon/hytterenovasjon
 • Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20 m fra godkjent veg
 • Tømming slamavskillere

Feieavgift 2019

 

 

Månedlig betaling av kommunale eiendomsavgifter?

Ved tegning av avtalegiro tilbyr vi nå månedlig betaling av kommunale eiendomsavgifter. Dette kan for mange bety at økonomien blir mer oversiktlig. 

Dato for trekket er den 20. i hver måned. Det er ikke mulig å velge en annen dato for trekk.

Ønsker du å benytte tilbudet eller ønsker ytterligere informasjon?

Ta kontakt med regnskapsavdelingen, innfordring@mnsk.no, tlf. 94 85 68 88

Det er fortsatt mulig å motta faktura, men denne vil som tidligere komme 3 ganger i året.

Namsos kommune tilbyr sine innbyggere å betale regningene papirløst