Boligkontorets tjenester:

  • Forestå utleie av kommunale utleieboliger (ikke bo- og velferdssenter)
  • Forvalte låne- og tilskuddsordninger fra Husbanken til etablering og tilpasning av egen bolig
  • Forvalte Husbankens bostøtteordning