Oppgaver

 • Brann- og ulykkesberedskap, og beredskap mot andre typer akutte ulykker, trafikkulykker, ulike typer akutt forurensning
 • Fagsentral brann for hele Namdal (110-sentralen)
 • Vedlikehold av materiell og utstyr
 • Kontroll og vedlikehold av håndslokkere og husbrannslanger
 • Samarbeider med Sivilforsvaret

Beredskapsstyrken

Beredskapsstyrken består av totalt 29 mannskaper.

 • Utrykningsstyrken består i dag av:
 • Overbefal, 4 stk,
 • Utrykningsledere, 6 stk,
 • Brannmannskaper, 11 stk,
 • Reservemannskaper, 7 stk fra 110-sentralen

Dette er hva kommunens eget brann- og redningsvesen har til disposisjon ved brann og ulykker.

 • På dagtid er et vaktlag (3 mannskaper og 1 utrykningsleder) kassernert, og er til enhver tid utrykningsklar.
 • På kveld og i helger dekkes beredskapen av hjemmevakt (3 mannskaper og 1 utrykningsleder). Vaktlaget i hjemmevakt må være på brannstasjon innen 5-7 minutter ved utalarmering.
 • I tillegg går overbefalsvaktene kontinuerlig.
 • I tillegg kan det ved behov hentes ressurser fra flyplassen, industrivern eller nabokommuner.

Beredskap - akutt forurensning

I beredskapen mot akutt forurensning i Namdal er Namsos kommune vertskommune. Det innebærer et utvidet ansvar av administrativ og operativ art. Vertskommunen skal ta sikte på å være et kompetansesenter i regionen. Brannforebyggende tiltak i hjemmet.

Bistandsavtaler

Namsos kommune har gjensidige bistandsavtaler med Overhalla, Fosnes og Namdalseid kommuner.