Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Brøyting av veg

Brøyting

Kontaktinformasjon:

Ved akutte situasjoner etter arbeidstid skal brannvakta varsles
Telefon: 
74 22 60 40

Henvendelser om riks- og fylkesveier må rettes til Statens vegvesen.
Telefonnummer Veitrafikksentralen: 175, e-post: firmapost-midt@vegvesen.no

Namsos kommune har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veger i Namsos. Arbeidet utføres dels av kommunens eget mannskap, dels av innleid mannskap.

Brøyting av kommunale veier starter normalt ved en snømengde i hht. følgende standard:

Utløsende standard:

Snøbrøyting settes i gang ut fra verdier i tabell nedenfor

Type veg

Tørr snø

Kram snø

Maks. snø

Samleveg

10 cm

5 cm

20 cm

Adkomstveg

15 cm

10 cm

20 cm

Gang sykkelveg

Brøytes sammen med tilstøtende veg.

Trafikanter vil likevel måtte regne med dårligere føreforhold vinterstid enn ellers. For at forholdene skal være så bra som mulig, trengs et godt samspill mellom myndigheter og innbyggere.

Oppfordringer til boligeiere i bykjernen:

  • Rydd fortau for is og snø samt strø glatt fortau utenfor egen eiendom. Dette er i henhold til Namsos kommunes politivedtekter en plikt for alle huseiere.
  • Sørg for at det ikke oppstår fare for takras eller fallende istapper fra dine bygninger.
  • Bilister oppfordres på sin side til å avstå fra parkering som er til hinder for effektiv brøyting.

Namsos kommune oppfordrer bilister til både å respektere parkering forbudt-skilter og generelt ta hensyn til mulig brøyting ved parkering vinterstid.

Brøytevennlig parkering

Namsos kommune ber deg tenke på mulig brøyting når du parkerer bilen i vinter. Brøyting kan være en krevende jobb. Det er i alles interesse at brøytemannskapene får de aller beste forutsetningene for å gjøre jobben så godt som mulig. Parkerte biler er et stort hinder for dette. Noen ganger kan bilene gjøre det umulig å få brøytet godt, andre ganger koster de brøytemannskapene dyrebar tid. Parkerte biler i snøfylte gater kan også ødelegge for framkommeligheten generelt. Noen gater egner seg ikke for parkering ved mye snø.


Namsos kommune har derfor følgende oppfordringer til bilister:

  • Respekter skilt som forbyr parkering.
  • Ta hensyn til framkommeligheten før du eventuelt parkerer i gater i
    vinter, også der det ikke er noen forbudsskilt. Dette gjelder særlig når det kommer eller er varslet nysnø som kan utløse brøyting.

Henteplasser for strøsand
Namsos kommune har også plassert ut rundt 20 sandkasser for strøsand langs de kommunale veiene. Disse er plassert på steder der kjøreforholdene kan bli spesielt vanskelige når det er glatt, og er satt ut for at de som ønsker det kan strø på disse stedene ved behov. Denne sanden skal ikke hentes for strøing andre steder. Namsos kommune varsles når denne er tom.


Kontakt vedrørende brøyting og strøing
Alle henvendelser om kommunale veier bes rettet til kommunen.

Det vil normalt ta seks timer fra brøyting igangsettes til samtlige kommunale veier er brøytet. Innbyggere bes vente til de antar at denne tiden er gått før de eventuelt varsler om mangler ved brøytingen. Meldinger som kommer inn før hele brøyterunden er sluttført registreres ikke. Unntak gjelder for nødsituasjoner.

Ved akutte situasjoner etter arbeidstid skal brannvakta varsles, telefon: 74 22 60 40

Brøytekontrakt i Namsos sentrum - 2016-2020
Det skal kun brøytes ved gjennomkjøring av gatene, hvor snø blir liggende til siden av vegen i ranker (brøytekanter). Kommunalteknikk og eiendom vil rekvirere bortkjøring ved behov. Ettersom vintrene ser ut til å bli noe mildere og kortere, mener vi at det er rom for å senke standarden på vintervedlikeholdet i sentrum. Kravet til ferdig gjennombrøyta gater i sentrum er nå kl. 08.00 på hverdager, kl 09.00 på lørdager, kl. 10.00 på søndager og helligdager.

Publisert | Oppdatert 26. november 2018