Byggesaksavdelingen gir deg informasjon og bistand i byggesøknader. Her kan du blant annet bestille forhåndskonferanse, får svar på om du kan bygge uten å søke, få hjelp til å finne/fylle ut riktig skjema og avdelingen kan gi deg til gode råd i byggeprosessen.

Den kommunale byggesaksbehandling reguleres av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter samt forvaltningsloven. Kommunens planbestemmelser og vedtekter utgjør i tillegg en viktig del av det juridiske grunnlag for saksbehandlingen.

Kommunens saksbehandling skal bidra til å sikre samfunnsinteressene og samtidig føre til økt kvalitet på byggearbeidene. Kommunen er forpliktet til å gi svar på byggesøknaden innen en viss frist. Fristen er avhengig av søknadstypen.

For å oppnå de målsettinger som er knyttet til saksbehandlingen, vil vi at du som er utbygger sender inn søknad som er komplett, og som er i samsvar med de offentlige krav. Ta kontakt med kompetente foretak (arkitekt/ingeniør) for å unngå at tid går med til å komplettere søknaden på et senere tidspunkt.