Virksomheten har ansvaret for å drifte og vedlikeholde Namsos kommunes bygg. Renholdstjenesten i kommunens bygninger ligger også til eiendomsavdelingen.

Våre brukere er skole, barnehage, helse og sosial, kultur og administrasjon. I tillegg administrerer vi utleie av boliger som andre tjenestevirksomheter tildeler.

Overordnet mål:

  • Gi brukerne gode og effektive bygg til forutsigbare og riktige årskostnader.
  • Sørge for at eiendommene forvaltes, drives og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte
  • Sikre at verdiene knyttet til eiendomsmassen ivaretas og utvikles på en forsvarlig måte.

Ønsker du mer informasjon om din eiendom?

Logg inn på Min side: