Etter 01.01.2017 gjelder betalingsplikt også for elbiler på avgiftsbelagte parkeringsplasser (også ladeplasser)

Parkering:

Parkering på tvers: Små elbiler kan parkere på tvers på oppmerkede p-plasser. Alle hjulene må da berøre kjørebanen innenfor feltet, og overhenget kan ikke overstige 40 cm ut over feltet. 

Ladestasjoner i Namsos finner du her:Ladestajon Elbil
- Carl Gulbransons gate 4
- Carl Gulbransons gate 7
- Kaia, Verftsgata 44
- Samfunnshuset
- Sykehuset Namsos

Ladestasjonene i byen kan brukes fritt av både elbil og hybridbil, du trenger ikke ladekort eller nøkkel for å kunne lade. På sykehuset fås ladekort ved å registrere seg i resepsjonen på sykehuset (åpent alle dager mellom 08.00-22.00).

- Jernbanegata 1

På denne ladestasjonen betaler du via bruk av ladebrikke fra Grønn Kontakt eller Elbilforeningen, Grønn Kontakt App eller SMS. 

For mer informasjon og kart over ladestasjoner: www.ladestasjoner.no

Fordeler med elbiler:
- Du kan kjøre i kollektivfeltet.
- Du er fritatt bomavgift, engangsavgift og merverdiavgift ved kjøp av bil , samt lav årsavgift.
- Elbiler har ingen lokale utslipp av helseskadelige stoffer og fører derfor til et bedre lokalmiljø.
- Elbiler er nesten lydløs og vil være med på å redusere støyforurensing.