A A A contrast contrast

Planer, mål og strategier

Elevenes skolemiljø - Handlingsplan

Glade og hoppende barn

Kapittel 9 A i Opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

"Handlingsplanen for Opplæringslovens kap. 9A for grunnskolene i Namsos" er å anse som skolenes tiltaksplan mot mobbing og krenkende atferd. Skolenes planfestede og systematiske arbeid for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd/mobbing forstås som et antimobbeprogram. NB alle vedlegg er lagt ut på kommunens intranett  - Oppvekst.

Handlingsplan - Elevenes skolemiljø

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099