Du trenger ikke å søke dersom

  • det skal skiftes vinduer og dører til nye av likt utseende

Søknad er nødvendig hvis

  • det skal utføres vesentlig fasadeendring
  • du skal gjøre fasadeendring på verneverdige hus