Feiertjenesten i Namsos utfører lovpålagt feiing i Namsos og Fosnes kommune.

Lovbestemt feiing og tilsyn skal foretas etter behov, jfr. Brannloven § 11h samt  Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016.  Behovet for feiing fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster m.m. og det er feieren som vurderer på stedet. Behovet skal vurderes ved hver feiing og endres om fyringsmønsteret er endret.

Feiing utføres for å redusere fare for brann.

​Huskeliste før feierbesøk

1. Underrett alle beboere om at feieren kommer, også de du deler skorstein med.

2. Forsikre deg om at alle ildsteder er avslått/slukket.

3. Steng/tett alle ovnsdører, luker og spjeld for å unngå støv og sot. Dekk gjerne til ildstedet og gulvet under sotluka. NB Hold spjeld og trekker i ildsted stengt når ildstedet ikke er i bruk!

4. Såfremt det er montert ildsted i boligen, skal det tilrettelegges for feiing iht. Brannlovens Forskrift om brannforebygging §6, tredje avsnitt. Det kan tilrettelegges for feiing fra feieluke i husets øverste etasje eller fra tak. Ved feiing fra tak, skal det monteres typegodkjent takstige/trinn som er forskriftsmessig festet.  Benyttes takstige/trinn, må husstige settes opp og sikres. 

5. Les nøye informasjonen du har mottatt, og ta gjerne kontakt, enten med feieren eller feietjenesten dersom du har spørsmål. Det sendes ut sms, før feiing og tilsyn skal utføres. Kontaktinformasjon som feierne kan treffes på, står på hjemmesiden

7. Sørg for at feieren får tilgang til hele fyringsanlegget for å utføre feiing og tilsyn.

8. Sørg for at feieluker/sotluker som er innelåst i boder på loft (eller loftsleilighet) eller kjeller er tilgjengelige og godt belyst.

    jfr. Forskrift om brannforebygging og tilsyn §6, tredje avsnitt.

9. Ved utførelse av tilsyn og sotuttak er vi avhengig av at huseier, eller representant for huseier er hjemme slik at vi får tilgang.

10. Der det er gassfyrte ildsteder, sørg for at servicekontrakten er tilgjengelig.

11. Ha monteringsveiledning for ildstedene tilgjengelig.

12. Dyr må være festet eller låst inne slik at de ikke når tak i feieren.

 

-Vi minner om at alt arbeid vi i feieravdelingen utfører ute, er avtalt eller varslet på forhånd, og vårt personell stiller alltid i uniform og har id-kort tilgjengelig.