Kriterier og vilkår

  • Kommunen plikter å avholde forhåndskonferanse dersom du som byggherre ("tiltakshaver"), eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det.
  • Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Dette er som regel basiskart, tegninger av tiltaket og eventuell skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjoner.

Om søknadsprosessen

Du kan be om en forhåndskonferanse ved å fylle ut eget skjema som sendes til kommunen. Det er viktig at du skriver  hvilken adresse forhåndskonferansen skal handle om og hva tiltaket gjelder.

Andre informasjonskilder:

Bestilling kan sendes ved innsending av skjema, via post eller som e-post.

Brev sendes til:
Namsos kommune
Byggesak, kart og oppmåling
Postboks 333 Sentrum
7801 Namsos.

E-postadresse: bko@namsos.kommune.no

 

Saksbehandlingstid

Forhåndskonferanse skal avholdes senest to uker etter at du som tiltakshaver har fremmet krav om det.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om bestilling av forhåndskonferanse.

Kontaktinformasjon til byggesaksavdelinga i Namsos.