Drift og vedlikehold

 Gjelder vedlikehold av alle belysningsinstallasjoner langs det kommunale vegnettet.

Utløsende standard gatelys:
  • Enkeltpærer som er slukket, skal skiftes i løpet av 1 måned
  • Systematisk pæreskift skal foretas når gjennomsnittlig lysstyrke er sunket til 70 % av normal lysstyrke for armaturen.
  • Når 2-5 lamper etter hverandre er slukket, skal feil utbedres i løpet av en uke. Hvis mer en 5 lamper etter hverandre er slukket, skal feil være undersøkt og, om mulig, utbedres innen 3 dager.
  • I belyste underganger skal minst annenhver lampe lyse.

Systematisk pæreskift er nødvendig ca. hvert tredje år.

Utløsende standard for øvrige elektriske installasjoner:

Alt utstyr skal virke til enhver tid. Ved skader skal feil utbedres innen 3 dager.

Sommerslukking:

Fra begynnelsen av mai og fram til i midten av august er gatelysene slukket hele døgnet.