Informasjon og bestilling av utskrift fra Grunnbok finner du på sidene til Proffforvalt.no

Hva er grunnboken?

Grunnboken er et register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Hver eiendom i Norge har sitt eget blad i grunnboken som inneholder informasjon om juridiske og økonomiske forhold. Grunnboken er en del av eiendomsregisteret.
 

Grunnboken og matrikkelen inneholder blant annet:

  • Registrerte eierforhold (hjemmel)

  • Pengeheftelser

  • Servitutter

  • Tomteareal

  • Juridiske rettigheter

  • Plikter knyttet til eiendommen

Alle kan bestille grunnboksblad på hvilken som helst eiendom i Norge.