A A A contrast contrast

Grunnskole for voksne

Grunnskole for voksne

Generell informasjon

Grunnskoleopplæring for voksne er tilrettelagt for både norskspråklige og minoritetsspråklige voksne. Opplæringen fører frem til et grunnskolevitnemål som gir rett til å søke videregående opplæring. For å få fullverdig vitnemål kreves karakter i de skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk, og i to av de muntlige fagene naturfag, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk (RLE).

Hvem kan søke?
Grunnskole for voksne er regulert i opplæringsloven, kapittel 4A. Voksne over 16 år som ikke har grunnskole, eller som trenger opplæring i ett eller flere av grunnskolefagene, og som ikke har rett til videregående skole for ungdom (jf. opplæringsloven § 3-1), har rett til slik opplæring.

Søkere må ha oppholdstillatelse som kan gi grunnlag for varig opphold og norsk personnummer (11 siffer).

Opplæringstilbud ved Namsos opplæringssenter
Ved Namsos opplæringssenter tilbyr vi følgende fem fag som kreves for å få et fullverdig vitnemål.

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

Grunnskole for voksne kan gjennomføres på ett eller flere år. Minoritetsspråklige elever bør være på nivå A2 i norskkunnskaper for å kunne gjennomføre på to år, som er det mest vanlige. Skoleåret følger skoleruta til Namsos Kommune, og starter rundt midten av august og varer til ca. 20. juni.

Testing
Søkerne blir testet i norsk, matematikk og engelsk. Tilbudet søkeren får, blir gitt på bakgrunn av opplysninger om søkeren og testresultatene. Hvor lang tid opplæringen vil ta, avhenger av søkerens forkunnskaper og progresjon.

Privatisteksamen
Man kan også ta grunnskolefagene som privatist hvis man har rett til grunnskole etter § 4A-1 i opplæringsloven

Eksamen
Skolen melder alle deltakere på avsluttende klassetrinn i grunnskolen opp til eksamen. Det arrangeres eksamen i ett av de skriftlige og ett av de muntlige fagene.
 
Dersom du ikke er deltaker i avsluttende grunnskoleklasse, kan du likevel melde deg opp til eksamen, men da som privatist. For å få et fullverdig vitnemål må du da avlegge eksamen i alle fem fag.

Søknadsfrist
Voksenopplæringa i Namsos starter grunnskoleopplæring ved skolestart i slutten av august. Søknadsfrist er 1. mai.
 
Dersom du bestemmer deg for å søke grunnskoleopplæring etter skolestart, kan du henvende deg til skolen og undersøke om det fremdeles er ledige plasser.

Pris: opplæring og materiell er gratis


 

Kontakt

Namsos Opplæringssenter, Geilin 1, 7800 Namsos,

enten på telefon 74217500, pr. post, henvendelse i Geilin 1

eller pr. e-post: nos@namsos.kommune.no

inge.olsen@namsos.kommune.no (Rådgiver)

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
02.12.2019
Norskprøven

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099