Servicetorget

Besøksadresse: Abel Margrethe Meyers gate 12, Namsos
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333, Sentrum, 7801 Namsos
Sentralbord: 74 21 71 00

Kontaktinfo, ansatte ved Servicetorget

Servicetorget er kommunens kontaktpunkt mot publikum og skal gjøre det enklere for deg som ønsker å komme i kontakt med kommunen. I Servicetorget kan du spørre om ”alt” og få svar der og da, eller bli fortalt hvordan du skal gå fram.  

Samfunnshuset i Namsos

I Servicetorget kan du få disse tjenestene:

 • Få informasjon, veiledning og hjelp om de fleste saker i kommunen. Kan vi ikke svare, så hjelper vi deg med å finne fram til riktig person eller kontor.
 • Kommunale søknadsskjema, samt veiledning og hjelp til utfylling.
 • Benytte PC for å finne informasjon eller fylle ut elektroniske søknader
 • Bestille dokument fra postlisten, jfr. offentlighetsloven (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd), jfr. justisdepartementets "Rettleiar til offentleglova".
 • Har du en sak til behandling i kommunen og du lurer på hvor langt den er kommet, får du svar her.
 • Få opplysninger om kommunale vedtekter og forskrifter.
 • Betale kommunale avgifter. NB! Kun betalingsterminal.
 • Kjøpe kuponger til avfallssekker.
 • Leie torgplass.
 • Utstedelse av parkeringskort for forflytningshemmede.
 • Avlegge etablererprøve - serveringsloven
 • Avlegge kunnskapsprøve - alkoholloven
 • Serverings-, skjenke- og salgsbevillinger - informasjon og saksbehandling
 •  Avtale møte med saksbehandler når det er nødvendig.
 • Salg av bøker om Namsos, Otterøy, Klinga og Vemundvik.
 • Levere frimerker som vi videresender til TUBFRIM.
 • Komme med forslag til hvordan kommunen kan yte sine tjenester på en bedre måte.

Andre tjenester:

 • Kommunens postmottak og arkivtjenester med bl.a. drift av arkivdepot.
 • Utleie av kommunale møterom.
 • Webmaster/redaktøransvar for kommunens nettside.
 • Sekretariat for politiske utvalg, legater og fond.

Alkoholsalg/servering

Her finner du informasjon om blant annet servering, alkoholsalg.

Servering- og/eller skjenkebevilling.

 

Fyrverkeri

Det kreves tillatelse fra kommunen til å drive handel med fyrverkeri og til å oppbevare det. Tillatelse til oppbevaring gis av kommunen for mengder til og med 250 kg netto eksplosiv vare. For større mengder gis tillatelsen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Mer informasjon

Tatovering-, hulltaking-, frisør- og hudpleievirksomhet

Lokaler og utstyr i tatoverings- og hulltakingsvirksomheter skal godkjennes av kommunen.

Forskriften om hygienekrav har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved virksomheten. Frisør- og hudpleievirksomheter må oppfylle de samme hygienekravene, men

Mer informasjon