Helsestasjonens/helsesøstertjenestens formål er å forebygge fysiske, psykiske og sosiale helseskader hos barn og fremme deres totale helse.

Det er bare å ta kontakt hvis du ønske å bestille en time hos oss.

I tillegg til tjenestene som er listet opp i menyen over har vi også ansvar for oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og foreldre med behov for utvidet støtte og hjelp.